Polityka prywatności

Korzystanie z serwisów Dbam o psa, jak również rejestracja na tych serwisach wymaga od użytkownika podania pewnych informacji. W firmie Książki o psach bardzo zależy nam na tym, aby nasze działania były jak najbardziej przejrzyste i proste dla użytkowników, jak również na tym, żeby były one zgodne z obowiązującym prawem. W związku z tym zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz polityką wykorzystywania plików cookies, odnoszą się one do serwisów internetowych, których operatorem jest firma Książki o psach zwana dalej Stroną Internetową.


Administrator danych

Administratorem podanych przez Użytkownika w formularzach danych, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”) jest Mateusz Patacz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Książki o psach. 

Podstawowe informacje o działaniu firmy Książki o psah

Żeby móc zarejestrować się bądź dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej Dbam o psa, należy podać w formularzu między innymi takie dane jak imię, nazwisko, adres mailowy, adres wysyłki bądź zamieszkania. W dużej mierze są to dane osobowe, objęte ochroną prawną. Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane wyłącznie do celów realizacji złożonego zamówienia oraz w usłudze newslettera określonej w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Dbam o psa są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania bądź ich usunięcia. Zapewniamy, że gromadzimy minimalną ilość danych i nie wymagamy od użytkowników strony internetowej więcej informacji niż te, które są nam niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług.

Usługa Newslettera


Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności firmy Książki o psach. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w jednym z formularzy dostępnych na stronie internetowej, której operatorem jest firma Książki o psach. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi wraz z informacją o możliwości zrezygnowania z niej w każdej chwili poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

Co to jest plik „cookie”?


Poprzez plik „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników korzystających ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać wykorzystywane urządzenie, odpowiednio dopasować do niego działanie strony internetowej jak i preferencje użytkownika. Pliki „cookies” używane są również do zalogowania użytkownika oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika za pomocą tych statystyk.

Firma Książki o psach uprzejmie informuje, iż korzysta z plików cookies na stronach internetowych, których jest operatorem.

Ochrona danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


Usuwanie pliku „cookie”

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie zezwala na gromadzenie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać w każdej chwili zmienione, co uniemożliwi „cookies” gromadzenie danych. Jednak takie działanie może uniemożliwić poprawne działanie większości stron internetowych. Zgromadzone przez „cookies” dane mogą zostać również wymazane za pośrednictwem oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, aby tego dokonać należy zapoznać się z instrukcją użytkowania przeglądarki internetowej.


Lokal storage

Poza plikami „Cookies” strony internetowe Dbam o psa stosują także technologię zapisu i odczytu informacji z Local Storage. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności do wykorzystania Local Storage stosuje się odpowiednio zasady określone w niej dla plików „cookies”.


Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych

Jeżeli użytkownik korzysta z Facebook, Google+, Twitter, Instagram lub innego serwisu społecznościowego mogą one również pobierać dane z plików „cookies”.


Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

Na zmiany w polityce prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej Dbam o psa. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszych stronach na bieżąco.